EEN ZEER BELANGRIJKE VERZEKERING VOOR IEDERE VVE: DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van uw vereniging voor schade aan zaken en personen. Bijvoorbeeld de schade aan een geparkeerde auto wanneer een stuk dakbedekking van het gebouw valt. Ook is de aansprakelijkheid gedekt voor werkzaamheden die in opdracht van het bestuur in eigen beheer worden uitgevoerd.

 

Voor uw bestuurders is het zeer belangrijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privévermogen wordt aangesproken.

Onze adviseurs informeren u graag over de risico's die bestuurders van een VVE lopen en hoe je die het beste kunt afdekken met een verzekering. Maak direct een afspraak met een van onze adviseurs. 

 

CONTACT

Adres Vestiging Eindhoven:

Mercuriuslaan 1c

5632 EE Eindhoven

040-264 58 10

Adres vestiging Bladel:

Gindrapassage 5

5531 CP Bladel

040-264 58 12

Postadres:

Postbus 12

5600 AA Eindhoven

Algemeen

KVK: 17192329

AFM: 12010522