U kunt uw klacht schriftelijk of via het klachtenformulier aan ons kenbaar maken. Wij brengen u dan op de hoogte van de verdere procedure.

 

Hoe dient u een klacht in? 

 

Vul het klachtenformulier in, of meld uw klacht per post:

 

De Mul Verzekeren en Risicobeheer

T.av. de Directie - Klacht

Postbus 12

5600 AA EINDHOVEN

Wat kunt u doen om de klachtenprocedure te versnellen?
Geef zo precies mogelijk aan waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing zou zijn.
Heeft u relevante documenten? Stuur deze dan naar ons toe.

Wat doen wij met uw klacht?
Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor u met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor u kunnen oplossen. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Bent u een consument en mocht u van mening zijn dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Op de internetsite van het Kifid leest u meer over de procedure (www.kifid.nl).

 

Kifid

Postbus 93257

2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 355 22 48

 

De Mul Verzekeren en Risicobeheer is bij het KiFiD geregistreerd onder nummer 300.006903.

Onlinegeschillenbeslechting (EU) Online verkopen van goederen en diensten valt onder de Europese “richtlijn ADR consumenten”. ADR staat voor “Alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution)”. Meer informatie hierover leest u op het ADR-platform.
Hebt u vragen of opmerkingen? Stuurt u deze naar klachten@fademul.nl . Wij stellen uw opmerkingen op prijs en beantwoorden uw vragen graag.

 

Klachtenformulier

arrow&v

Email. klachten@fademul.nl

Adres Vestiging Eindhoven:

Mercuriuslaan 1c

5632 EE Eindhoven

040-264 58 10

Adres vestiging Bladel:

Gindrapassage 5

5531 CP Bladel

040-264 58 12

Postadres:

Postbus 12

5600 AA Eindhoven

Algemeen

KVK: 17192329

AFM: 12010522